Reachoice替代進口雙倍脈沖液壓軟管

RC120
1SN 一層鋼絲編織軟管
符合或超過EN853 1SN
Image
? 滿足或超過EN853 1SN標準
? 軟管脈沖次數為標準的2倍,獲得更長的使用壽命
? 軟管重量更輕
? 產品尺寸穩定
RC220
2SN 二層鋼絲編織軟管
符合或超過EN853 2SN
Image
? 滿足或超過EN853 2SN標準
? 軟管脈沖次數為標準的2倍,獲得更長的使用壽命
? 軟管重量更輕
? 產品尺寸穩定
RC422
4SP 四層鋼絲纏繞軟管
符合或超過EN856 4SP
Image
? 滿足或超過EN856 4SP標準
? 軟管脈沖次數為標準的2倍,獲得更長的使用壽命
? 軟管重量更輕
? 產品尺寸穩定
RC423
4SH 四層鋼絲纏繞軟管
符合或超過EN856 4SH
Image
? 滿足或超過EN856 4SH標準
? 軟管脈沖次數為標準的2倍,獲得更長的使用壽命
? 軟管重量更輕
? 產品尺寸穩定